PROMOCJA ZDROWIA – TWORZENIE KAMPANII – CZ.2: PLANOWANIE

Planując akcję promocji zdrowia powinieneś zadać sobie kilka podstawowych pytań:

     1. Do kogo skierowana będzie akcja?

Zacznij od określenia przedziału wiekowego Twojego potencjalnego adresata, który wynikał będzie z tematu promocji zdrowia. Aparatami słuchowymi zainteresują się głównie osoby starsze, badaniami profilaktycznymi zachęcisz osoby 30+, a zdrowym żywieniem możesz przyciągnąć osoby w każdym wieku.

Określ płeć adresata – innego rodzaju zdrowotna tematyka zachęci mężczyzn, czym innym zainteresują się kobiety, a są i tematy równie interesujące dla obu płci.Jeśli planujesz akcję promocję zdrowia pod kątem dzieci pamiętaj, że zainteresować powinieneś rodzica!

Pomyśl, czy akcję kierować będziesz do swoich obecnych Pacjentów/Klientów, czy twoim celem jest przyciągnięcie nowych osób?

Warto wziąć pod uwagę zakres zainteresowań potencjalnych odbiorców – takich, które pośrednio związane są z tematem akcji. To cenna wiedza, która ułatwi dotarcie do ściśle określonej grupy.

     2. Czemu docelowo ma służyć Twoja akcja promocji zdrowia?

Wiesz już, do kogo skierujesz swoją akcję. Pora określić, jaki ma być jej efekt.

Czy zależy Ci na wzroście rozpoznawalności Twojej firmy, marki, czyli liczysz na efekt wizerunkowy?

Czy akcja ma cel informacyjny i ma służyć zapoznaniu jej odbiorców z nowym produktem, usługą, metodą leczenia, a może nową lokalizacją gabinetu?

A może za sukces uznasz tylko i wyłącznie pozyskanie nowych Pacjentów/Klientów, czyli zwiększoną liczbę osób, które w wyniku akcji zgłoszą się do Twojej placówki?

     3. Jakie będą termin, zasięg, miejsce przeprowadzenia i czas trwania akcji?

Miejscem przeprowadzenia akcji może być fizycznie wyznaczona przestrzeń, np. Twój gabinet, sale szkolne, wydzielona przestrzeń na świeżym powietrzu (np. podczas festynu), lokalne poradnie, sieć gabinetów.

Może być to bardzo skonkretyzowane miejsce, w którym fizycznie pojawią się narzędzia i osoby delegowane do obsłużenia akcji (np. stanowisko do pobierania krwi).

Możesz też przeprowadzić całą akcję (lub jej część) zdalnie – na przykład w mediach albo internetowo. Jeśli chodzi o internet – tu wybór lokalizacji działań masz największy.

Z miejscem przeprowadzenia akcji wiąże się jej zasięg dotarcia do adresatów. Współpraca z mediami tradycyjnymi (prasa, telewizja) daje możliwość określenia zasięgu potencjalnych odbiorców, co związane jest oczywiście z zasięgiem dystrybucji. Również w przypadku kampanii w mediach społecznościowych masz możliwość określenia zawczasu p rzypuszczalnego zasięgu Twoich reklam. Służą do tego specjalne narzędzia dla biznesu, które przedsiębiorcy mają do dyspozycji zlecając kampanię reklamową.

Termin akcji wynikał będzie z kilku czynników, m.in.: profilu odbiorcy, możliwości organizacyjnych Twojej placówki/gabinetu, harmonogramu pracy osób zaangażowanych w akcję, jak również od uwarunkowań zewnętrznych: współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. dostawcą sprzętu do badań) czy, co w przypadku promocji zdrowia jest często czynnikiem warunkującym konkretne akcje promocyjne, od pory roku.  

Czas trwania akcji uzależniony jest ściśle od jej rodzaju. Może to być rok (np. dla regularnych  ćwiczeń jogi dla seniorów raz w tygodniu, zajęć ratownictwa w szkołach), miesiąc (dla promocji cenowych), 2 dni (przykładowo: weekend badań poziomu cukru), kilka godzin (zawody sportowe).

Określając ramy czasowe akcji promocji zdrowia nie zapomnij o wstępnym wytyczeniu najbardziej prawdopodobnego terminu reakcji na nią, odzewu Pacjentów/Klientów. Pozwoli Ci to później trafnie podsumować ostateczne efekty Twoich działań.

Bardzo ważne pytania, które należy sobie zadać przy planowaniu akcji promocji zdrowia to pytania o nakłady finansowe, czyli o koszty akcji i planowany zwrot z inwestycji. Napiszemy o tym w kolejnym artykule.

Recommended Posts