PROMOCJA ZDROWIA – TWORZENIE KAMPANII – CZ.3: BUDŻET

Metody planowania budżetu kampanii promocji zdrowia masz do wyboru dwie:

1. Możesz wygospodarować określony budżet na akcję i do niego dostosować konkretne elementy akcji,
działania, materiały, czas trwania.
2. Rozpisujesz planowane działania dotyczące akcji w taki sposób, aby całokształt danej promocji
zdrowia był zgodny z Twoją wizją i, bez względu na koszty, realizujesz ją.

Każdy z powyższych sposobów ma swoje wady i zalety. Jeśli nie możesz się zdecydować na wybór
konkretnej opcji, co może być podyktowane różnymi względami – brakiem doświadczenia, brakiem
czasu, natłokiem innych obowiązków, zgłoś się do wyspecjalizowanej agencji marketingowej
świadczącej usługi dla podmiotów medycznych i okołomedycznych.

Jeśli jednak zdecydujesz się samodzielnie stworzyć i koordynować akcję, spróbuj przygotować 2-3 wersje
swojej kampanii, uwzględniając różne sposoby jej realizowania, które będą wymagać też różnych
nakładów finansowych. Wówczas łatwiej Ci będzie wybrać optymalny wariant, np. dokonując kombinacji
kilku scenariuszy kosztowych. Dokonując ostatecznego wyboru opcji kosztowej weź pod uwagę
potencjalny finansowy zwrot z inwestycji.

Jak oszacować koszty promocji?

Znów wszystko zależy od rodzaju Twojej działalności i typu akcji. Zawsze powinny zostać uwzględnione
koszty absolutnie niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz koszty opcjonalne, dodatkowe.

Dla oszacowania kosztów obligatoryjnych zadaj sobie następujące pytania:

• Czy akcja będzie wymagała zatrudnienia dodatkowych osób, np. na zlecenie? Kto obsłuży
akcję, czy będzie się ona odbywać w godzinach pracy Twoich pracowników? Czy będzie
potrzebny grafik, programista, admninistrator strony www, a może animator, instruktor, ekspert
kosmetologii albo dodatkowy lekarz? Czy będziesz musiał zapłacić tej osobie dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu przygotowania/przeprowadzenia akcji?

• Jakie będą koszty materiałów reklamowych, tj. wszelkich przedmiotów i treści promocyjno-
informacyjnych, np. banerów, ulotek, karteczek, gadżetów – czy będzie to tyko druk we własnym zakresie czy może koszt realizacji zlecenia w drukarni? W dobie internetu koniecznie uwzględnij
koszty materiałów elektronicznych, w tym przygotowanie projektów graficznych.

• Czy do promocji chcesz zaangażować media tradycyjne lub społecznościowe – jaką ofertę mogą
Ci zaproponować? Ile przeznaczyć na sponsorowanie postów o wydarzeniu w social media, np. na
Facebooku?

• Czy akcja wymaga sprowadzenia, wypożyczenia lub zakupu specjalistycznego sprzętu,
wynajęcia sali? Czy będą potrzebne dodatkowe zakupy materiałów biurowych, treści
elektronicznych (np. z banku zdjęć), produktów spożywczych?

Jak oszacować zysk finansowy z kampanii promocji zdrowia?

Większość akcji promocji zdrowia skupia się na tym, aby osiągnąć cel prozdrowotny – pomóc
Pacjentowi/Klientowi. Nie znaczy to jednak, że za tym nie może iść realny, wymierny zysk finansowy dla
organizatora, mierzony np. ilością wizyt osób zachęconych promocją lub liczbą zakupionych
prozdrowotnych produktów. Już na etapie planowania kampanii warto określić sobie, jakie działania
podjęte przez adresatów promocji po jej zakończeniu lub/i podczas jej trwania i jakie wpływy finansowe
uznamy za sukces i miernik skuteczności danej akcji.

Recommended Posts