Jak bardzo nowoczesne technologie mogą Ci pomóc w prowadzeniu gabinetu?

Przedstawiamy tylko kilka sytuacji, w których internet pomoże Ci przyspieszyć Twoją pracę i zdobyć więcej pacjentów:

1. Rejestracja i zapisy na wizyty
Pacjenci mogą umawiać się na wizytę online, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach
internetowych. Sami wybierają dogodny termin spośród udostępnionej listy.

2. Potwierdzenia i przypomnienia o wizytach
Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty i później
przypomnieniem o zbliżającym się terminie usprawni pracę placówki – mniejszy odsetek pacjentów
zapomni o wizycie, a pracownicy recepcji nie będą tracić czasu na indywidualne wysyłanie przypomnień. Kalendarz Wizyt wysyła wiadomości automatycznie, informując pacjentów także o każdym wprowadzonym przesunięciu terminu.

3. Prowadzenie historii leczenia
Przechowywanie danych pacjenta w formie cyfrowej umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie konkretnych
informacji i pozwala lepiej przygotować się do wizyt. Jest też po prostu znacznie wygodniejsze.

4. Prowadzenie bazy informacji o przepisanych lekach, tzw. e-recepta
Integruje dane o receptach wystawianych pacjentowi, dzięki czemu nie istnieje ryzyko konfliktu leków. Teoretycznie od 2020 roku powinien działać ogólnopolski system e-recept, do którego podłączone będą apteki. Pozwoli to wyeliminować papierowe recepty, a lekarz będzie w stanie monitorowa, czy pacjent rzeczywiście wykupił przypisane mu leki.

5. Udzielanie konsultacji lekarskich
Tzw. telemedycynie, czyli kontaktowaniu się z lekarzem zdalnie (np. przy pomocy e-maili, czatów czy
rozmów video), wciąż towarzyszą kontrowersje. O ile trudno sobie wyobrazi, aby zdalne konsultacje mogły zastąpić wizytę w gabinecie, tak już dziś mogą być jej wartościowym uzupełnieniem. Często pacjenci mają bardzo konkretne pytania, na które lekarz może sprawnie udzielić odpowiedzi zdalnie.

Racjonalnie wykorzystując nowoczesne narzędzia zoptymalizujesz pracę placówki medycznej.
Pracownicy będą mogli poświęcić więcej czasu pracy z pacjentami, na czym zyskają wszyscy.